Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki »
Informacje na stronie Kuratorium oświaty w Kielcach »

Obowiązujące procedury

Obowiązki rodzica ucznia klas I-III obowiązujące od 18 stycznia 2021 roku »
Zasady  przyprowadzania i odbierania uczniów klas I-III od 18 stycznia 2021 w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie »