Informacja!!!

Autor: mgr Ewa Piątek

INFORMACJA!!!

Rodzice dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH do punktów, oddziałów przedszkolnych i do kl. I zobowiązani są do POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA. Potwierdzenie można pobrać z załącznika i przesłać na adres e-mail epiatek@gzslagow.edu.pl bądź też druki będą dostępne w wersji papierowej przy wejściu do budynku szkoły. Po uprzednim wypełnieniu należy wrzucić do skrzynki podawczej. Listy dzieci zakwalifikowanych i kontynuujących edukację znajdują się na tablicy z aktualnościami przy wejściu do budynku szkoły.

Druki do pobrania  »