Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 16.01.2020r.

Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.

Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły.Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 16 stycznia 2020 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie.