Ważny komunikat ws. nauczania zdalnego

Szanowni Państwo Rodzice naszych uczniów

W obecnej sytuacji prowadzimy nieprzerwanie działania edukacyjne. Nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół korzystają z nauczania zdalnego. Nasi uczniowie otrzymają materiały edukacyjne zgodnie z planem jaki obowiązuje ucznia w poszczególne dni. Ten szczególny czas może nie być czasem straconym tylko z Państwa pomocą. Proszę o dopilnowanie dzieci i sprawdzanie czy pracują i odrabiają zadane lekcje.

Nauczyciele maja obowiązek odnotowywać pracę każdego ucznia. Po powrocie do szkoły te osoby które nie wykażą się systematyczną pracą pozostaną na dodatkowych zajęciach wyrównawczych tak by zrealizować podstawę programową.

Mam nadzieję iż mogę liczyć na odpowiedzialna postawę Rodziców.

Dziękuje Koleżankom i Kolegom nauczycielom za ich zaangażowanie w pracę.

mgr Zdzisław Zwoliński
dyrektor GZS w Łagowie