Wieczór Przedświątecznych Wzruszeń


Autor: mgr Monika Durlej

19 grudnia 2019r.  koło teatralne „Mały Arlekin” wraz z zaprzyjaźnionymi dorosłymi aktorami zaprosiło społeczność lokalną na przedstawienie przedświąteczne. W tym roku motywem przewodnim naszego przedsięwzięcia była samotność dziewczynki z zapałkami w przededniu przedświątecznych czułości.

Chcieliśmy pokazać, że wystarczy niewiele- uśmiech, słowo, gest, by dać komuś poczucie sensu istnienia... „A przecież trzeba tak niewiele, by się dobrocią zwykłą dzielić. By dać nadzieję, by pomóc żyć. Niewiele trzeba... prawie nic”.

Mówimy tak wiele o Bożym Narodzeniu, o Dzieciatku, o dobroci, ale nie zawsze potrafimy żyć, tak zwyczajnie po ludzku. I o tym było nasze przedstawienie. Swoim talentem wsparły nas panie: M. Kozłowska, B. Kasprzyk, E. Mikluko, B. Bera, M. Gadowska , A. Jakubczyk i A. Kwiatek oraz panowie Z. Zwoliński i W. Nawrocki, który czuwał nad oprawą muzyczną występu.

Artyści otrzymali gromkie brawa i gratulacje za swój występ od P. P. Marwickiego, P. M. Bartkiewicza , P. A. Zagnińskiego oraz rodziców i emerytowanych pracowników szkoły oraz czynnych nauczycieli. Dla nas - twórców przedstawienia- Najważniejsze były słowa widzów - „To są prawdziwe rekolekcje”, „Moje święta zaczynają się od tego wieczoru, od słów, które tu usłyszę” oraz łzy wzruszenia, które błyszczały w oczach naszych gości.