Twoje Dane – Twoja Sprawa

Ogólnopolski Program Edukacyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Twoje Dane – Twoja Sprawa”

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego

„Twoje dane –Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Nasza szkoła bierze w nim udział po raz kolejny. Charakter tego programu najlepiej oddaje jego logotyp. Przedstawia dziecko otoczone symbolami współczesnych urządzeń i rozwiązań komunikacyjnych, które towarzyszą dzieciom w ich codziennym funkcjonowaniu. Urządzenia te i dostępne przez nie aplikacje często są przydatne, wykorzystywane do nauki, rozwijania zainteresowań i pasji. Jednocześnie mogą nieść zagrożenia, z którego  dziecko  może nie zdawać sobie sprawy.

Program ten powstał po to, by pomóc dziecku umiejętnie postępować w świecie pełnym nowinek technicznych, aby odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych.

Koordynator programu
Urszula Strzelecka