Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty


Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały powtórkowe dla ósmoklasistów.

Od 16 do 23 marca  będą  one publikowane codziennie (w dni powszednie) ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich - około godz. 15:00 na stronie CKE.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Inne materiały przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty