Nauczanie zdalneWsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN »

Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania w związku z prowadzeniem nauczania zdalnego.
  • Aneks do zdalnego nauczania w klasach I - III
  • WZO - Aneks do zdalnego nauczania w klasach IV - VIII
Dokumenty do pobrania »